Cerai Syariah Singapura – Proses Mahkamah

JUDGES-GAVEL-AND-JUSTICE-SCALE

Pengenalan kepada Prosedur Perceraian Syariah

Pembatalan? Pemisahan? Perceraian? Istilah berat dengan akibat yang lebih berat lagi. Tiada sesiapa yang mahu atau menghiburkan pemikiran untuk melalui proses perceraian syariah. Tetapi siapakah yang boleh meramalkan masa depan dan apa yang ditentukan bagi setiap individu?

Pada saat ini, anda merasa bahawa anda telah melakukan segala yang terbaik dan kini dihadapkan dengan keputusan yang tidak dapat dielakkan tetapi masih perlu dilakukan iaitu sama ada untuk meneruskan perceraian syariah. Anda juga sedang memikirkan sama ada anda harus mencari pakar peguam perceraian yang berkelayakan bagi membantu anda bergerak maju melalui proses yang sukar ini, bagi anda dan anak-anak anda.

Jadi bagaimanakah anda bermula? Siapakah yang anda perlu bertemu mengenai isu-isu dalam perkahwinan anda?

Dalam konteks Singapura, di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Bab 3 Statut Singapura), Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mengawal perkahwinan Muslim.

Sesi Kaunseling Sebelum Memohon Perceraian

Sebelum seseorang boleh memfailkan permohonan perceraian di Mahkamah Syariah, perkahwinan tersebut haruslah merupakan perkahwinan Islam dan pasangan (anda dan pasangan anda) perlu menghadiri dan menyelesaikan sesi kaunseling di bawah Program Kaunseling Perkahwinan.

Ia tidak semestinya kedua-dua pihak warganegara Singapura, tetapi harus memenuhi syarat bidang kuasa tertentu sebelum mereka dibenarkan untuk memfailkan permohonan cerai mereka di Mahkamah Syariah. Anda mungkin bertanya mengapa kaunseling diperlukan pada peringkat apabila anda sudah membuat keputusan untuk meneruskan perceraian syariah?

Kaunseling mempunyai pelbagai tujuan dan matlamat. Apabila anda pergi untuk kaunseling, seorang kaunselor bertugas akan bekerja dengan anda untuk meneroka strategi bagi mencuba membantu anda mengatasi masalah atau kesukaran, sebelum membuat keputusan sama ada untuk meneruskan perceraian syariah. Bergantung kepada keperluan anda, kaunselor akan menyediakan sokongan praktikal, psikologi dan emosi. Anda digalakkan untuk berkongsi masalah anda dengan kaunselor bagi membolehkannya menyediakan sokongan dan penyelesaian yang relevan untuk situasi anda pada masa ini.

Program Kaunseling Perkahwinan menyediakan platform yang selamat dan seimbang bagi anda dan pasangan anda untuk membincangkan kebimbangan perkahwinan anda. Tujuan kaunselor adalah untuk memastikan bahawa kedua-dua pihak (anda dan pasangan) benar-benar sedar akan kesan keputusan yang dibuat oleh salah satu pihak atau kedua-dua pihak. Jika perlu, akses kepada bentuk sokongan lain daripada agensi lain juga akan disediakan bagi mengurangkan kesan perceraian terhadap diri anda dan/atau anak-anak anda (https://perceraiansyariah.com.sg/pemeliharaan-anak-selepas-proses-perceraian/).

Kaunseling adalah wajib kerana anda tidak dibenarkan untuk memfailkan permohonan cerai jika anda belum mendapatkan surat yang menyatakan bahawa anda telah menyelesaikan kaunseling dari agensi yang berkaitan.

Masih ragu-ragu, hubungi kami sekarang untuk berbincang dengan peguam syariah berpengalaman kami hari ini!  peguam syariah yang berkelayakan!

DAPATKAN SESI PERUNDINGAN PERCUMA HUBUNGI KAMI

Rundingan Selepas Kaunseling

Setelah anda menyelesaikan kaunseling, anda dikehendaki memberitahu kaunselor sama ada anda ingin meneruskan proses perceraian. Tiada tindakan lanjut akan diambil jika kedua-dua pihak telah bersetuju untuk berdamai kecuali talak telah dilafazkan.

Meneruskan Permohonan Perceraian Anda

Jika keputusan anda adalah untuk meneruskan perceraian, langkah seterusnya adalah untuk mengemukakan dokumen-dokumen perceraian anda kepada Mahkamah Syariah. Anda perlu menyediakan borang yang telah diluluskan oleh Mahkamah, iaitu Penyata Kes, Pelan Penjagaan Anak (jika anda mempunyai anak bawah umur) dan Pelan Harta Bersama. Penyata Kes mesti menyatakan alasan perceraian yang anda gunakan dan bantuan yang anda tuntut semasa proses perceraian. Terdapat juga dokumen sokongan lain yang perlu dikemukakan seperti berikut:

If your papers are in order and accepted by the Syariah Court, the Court will issue an Originating Summons which you will need to personally serve on your spouse along with the forms started above. This process will usually be done by your appointed Solicitor if you have engaged one.

Apa Jika Saya Memiliki Anak Di Bawah Umur 21 Tahun?

Jika terdapat anak di bawah umur 21 tahun, suatu Rancangan Penjagaan Ibu Bapa dan Rancangan Penjagaan Sepakat juga perlu diserahkan oleh anda dan pasangan anda bersama-sama dengan Pernyataan Kes.

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah diserahkan oleh kedua belah pihak, tarikh mediasi akan diberikan.

Mediasi akan menjadi sesi mahkamah pertama anda jika perkahwinan anda didaftarkan dan disahkan di Singapura. Kedua-dua plaintif dan defendan mesti hadir pada sesi mediasi secara peribadi walaupun mana-mana pihak telah melantik seorang peguam.

Namun, sebelum menghadiri sesi mediasi tersebut, anda boleh mempertimbangkan beberapa perkara berikut;

DAPATKAN SESI PERUNDINGAN PERCUMA HUBUNGI KAMI

Apa yang Perlu Saya Persiapkan?

Anda dan pasangan anda digalakkan untuk bertukar-tukar dokumen berikut sebelum melihat mediator;

If a compromise can be reached after the mediation session, a settlement agreement will be drafted and a pronouncement / confirmation of Talak & Consent Court Order will pursue and the divorce will be finalised.

However, should it be otherwise, then a pre-trial conference where further directions will entail.

The more difficult the divorce is, the longer it will take to finalise it with some cases can take up to a year or more before the final judgement of divorce can be granted.

Mendapatkan Sijil Perceraian Anda di Singapura

Proses ini agak memenatkan dan boleh menguji secara mental dan psikologi untuk pihak yang terlibat, terutama untuk kanak-kanak, jika ada dalam tengah-tengah semua proses ini.

Sila pertimbangkan pilihan anda dengan teliti sebelum memulakan misi anda untuk melucutkan perkahwinan anda dan memohon cerai.

Melibatkan seorang peguam tidak wajib tetapi pastinya membantu terutamanya apabila banyak dikekalkan.

Sebagai peguam, tugas profesional kami adalah mewakili pelanggan kami melalui prosiding perceraian mereka. Kami tidak akan menasihatkan anda sama ada lebih baik bagi anda untuk bercerai atau tidak. Itu adalah keputusan yang harus anda buat sendiri.

Jika anda belum membuat keputusan atau ingin menyelamatkan perkahwinan anda, sila berjumpa dengan kaunselor atau Ustaz yang akan dapat memberi nasihat yang lebih baik kepada anda.

Kami di sini untuk membantu orang-orang yang ingin bercerai atau sedang dalam proses cerai atau prosiding PPO.

Tags:
Picture of Mohammad Rizuan

Mohammad Rizuan

Rizuan mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan pelbagai bidang praktik termasuk tetapi tidak terhad kepada Litigasi Sivil dan Jenayah, Litigasi Keluarga dan Perceraian Syariah.

Nikmati Ketenteraman Hati dengan Syariah Law Firm - Rakan Teguh Anda dalam Hal Ehwal Undang-Undang Islam

Di Syariah Law Firm, kami memahami kepentingan mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam urusan undang-undang anda.

Berkongsi dengan kami mengenai perkara perceraian undang-undang Syariah hari ini.

Jika anda ingin mengetahui bagaimana kami dapat membantu anda dalam proses perceraian Syariah di Singapura, sila hubungi pasukan kami yang mesra hari ini. Anda boleh berbuat demikian dengan menelefon kami terus di (+65) 9711 8078 atau jika anda lebih suka, menghantar mesej kepada kami secara atas talian yang akan kami jawab dengan segera.