Penempatan Semula Kanak-Kanak

child-custody-2-1024x682

Soalan Lazim Mengenai Pemindahan Kanak-Kanak

Sebelum anda pergi ke Mahkamah Keluarga Singapura, pastikan anda mempersiapkan diri dengan pemahaman yang kukuh mengenai undang-undang penjagaan anak. Mengetahui posisi Singapura tentang pemindahan kanak-kanak akan membantu anda menjangka apa yang diharapkan di mahkamah dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan kes anda.

Keutamaan Kepentingan Anak-Anak Anda

Di Singapura, pegangan yang diambil oleh Mahkamah Singapura tentang pemindahan kanak-kanak adalah serupa dengan pegangan yang diambil oleh mahkamah berkaitan dengan Penjagaan, Penjagaan dan Kawalan anak.

Pada dasarnya, keutamaan utama adalah kepentingan terbaik anak-anak dalam kesemua permohonan yang berkenaan dengan kanak-kanak. Jika salah seorang ibu bapa ingin berpindah ke luar negara bersama dengan kanak-kanak:

1. Persetujuan daripada ibu bapa yang bukan penjaga perlu dicari walaupun ia mempunyai hak penjaga tunggal; dan and

2. Sekiranya tiada persetujuan tersebut, ibu bapa yang berpindah perlu memohon kepada mahkamah Singapura untuk mendapatkan kebenaran (Perintah Mahkamah) untuk berpindah dan mengeluarkan kanak-kanak dari bidang kuasa Singapura.

Walaupun kanak-kanak telah dikeluarkan daripada Singapura sebelum kebenaran diberikan, mahkamah Singapura masih mempunyai bidang kuasa terhadap kanak-kanak tersebut dan boleh membuat perintah substantif (termasuk perintah bagi ibu bapa untuk membawa kembali kanak-kanak ke Singapura) jika mahkamah menentukan bahawa Singapura adalah tempat kediaman biasa kanak-kanak sebelum pengeluaran mereka secara salah.

Bagaimana Keizinan Mahkamah Diperoleh?

Pada mulanya, mahkamah Singapura hanya menolak kebenaran sekiranya ia jelas ditunjukkan (oleh ibu bapa yang menentang pemindahan) bahawa ia akan bertentangan dengan kepentingan dan kesejahteraan kanak-kanak. Oleh itu, mahkamah Singapura memutuskan bahawa kesahan permohonan pihak yang ingin berpindah dari bidang kuasa adalah menentukan.

Walau bagaimanapun, terdapat peralihan daripada mahkamah Singapura untuk tidak menempatkan terlalu banyak tumpuan pada kesahan permohonan pihak yang berpindah dalam menentukan sama ada pemindahan harus diberikan, dengan memberi lebih tumpuan kepada kesejahteraan kanak-kanak sebagai keutamaan utama.

Kesahan Keinginan Ibu Bapa Yang Berpindah Vs Kesejahteraan Kanak-Kanak

Walaupun mahkamah masih boleh membenarkan permohonan pemindahan yang munasabah yang tidak menjejaskan kepentingan kanak-kanak secara negatif kerana kesejahteraan kanak-kanak adalah berkaitan dengan keputusan penjaga utama, ia masih tidak bermaksud bahawa keinginan penjaga utama lebih penting daripada pelbagai faktor yang melibatkan kepentingan terbaik anak.

DAPATKAN SESI PERUNDINGAN PERCUMA HUBUNGI KAMI

BNS v BNT [2015] SGCA 23

Posisi undang-undang telah ditetapkan oleh Mahkamah Rayuan di mana ia memutuskan bahawa prinsip undang-undang yang paling asas dalam mempertimbangkan permohonan pemindahan adalah bahawa kebajikan kanak-kanak adalah utama dan prinsip ini mengatasi semua pertimbangan lain, termasuk kesesuaian keinginan ibu bapa yang ingin berpindah. Keinginan ibu atau bapa yang ingin berpindah hanyalah sebuah faktor tambahan ketika mempertimbangkan kebajikan kanak-kanak.

Mahkamah Rayuan juga menjelaskan bahawa mahkamah Singapura harus mempertimbangkan, antara lain, kehilangan hubungan yang akan dialami oleh anak dengan ibu atau bapa yang tidak mendapat hak penjagaan jika pemindahan diberi kebenaran.

Apakah Yang Harus Dilakukan Jika Saya Ingin Berpindah Dengan Anak Saya?

Dengan itu, jelas bahawa jika terdapat hubungan rapat antara ibu atau bapa yang tidak mendapat hak penjagaan dan anak, dan jika ibu atau bapa tersebut tersedia sepenuhnya untuk berinteraksi dengan anak, mahkamah akan lebih cenderung memutuskan bahawa pemindahan akan memberi kesan kepada ikatan ibu atau bapa dengan anak dan bukan dalam kepentingan terbaik bagi kanak-kanak.

Pada akhirnya, setiap kes diputuskan berdasarkan fakta-fakta masing-masing dan adalah tanggungjawab ibu atau bapa yang ingin berpindah untuk menunjukkan bagaimana dengan mempertimbangkan keadaan kesnya, pemindahan akan menjadi dalam kepentingan terbaik bagi anak. Mahkamah akan membuat keputusan dengan mempertimbangkan taraf apa yang merupakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Walau bagaimanapun, tidak ada peraturan atau panduan tetap mengenai apa yang merupakan kepentingan terbaik bagi kanak-kanak.

Ibu atau bapa yang tidak mendapat hak penjagaan juga tidak sepatutnya dengan sengaja menyukarkan ibu atau bapa yang ingin berpindah jika itu adalah dalam kepentingan terbaik bagi anak. Ini memerlukan keselesaan dari kedua-dua ibu atau bapa untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. 

DAPATKAN SESI PERUNDINGAN PERCUMA HUBUNGI KAMI

Apa yang akan berlaku jika bekas pasangan saya ingin berpindah tanpa pengetahuan dan persetujuan saya?

Secara ringkasnya, ibu bapa tersebut segera mencari nasihat undang-undang dan bantuan. Anda boleh mengemukakan injunksi untuk mencegah anak anda dibawa keluar negeri.

Seterusnya, dalam siri ini, kami akan membincangkan situasi di mana anak anda telah diculik tanpa pengetahuan / sebelum anda dapat bertindak tepat pada masanya.

(Maklumat di atas hanya merangkumi maklumat am dan ibu bapa harus mencari bantuan undang-undang untuk menangani situasi anda yang khusus)
Tags:
Picture of Mohammad Rizuan

Mohammad Rizuan

Rizuan mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan pelbagai bidang praktik termasuk tetapi tidak terhad kepada Litigasi Sivil dan Jenayah, Litigasi Keluarga dan Perceraian Syariah.

Nikmati Ketenteraman Hati dengan Syariah Law Firm - Rakan Teguh Anda dalam Hal Ehwal Undang-Undang Islam

Di Syariah Law Firm, kami memahami kepentingan mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam urusan undang-undang anda.

Berkongsi dengan kami mengenai perkara perceraian undang-undang Syariah hari ini.

Jika anda ingin mengetahui bagaimana kami dapat membantu anda dalam proses perceraian Syariah di Singapura, sila hubungi pasukan kami yang mesra hari ini. Anda boleh berbuat demikian dengan menelefon kami terus di (+65) 9711 8078 atau jika anda lebih suka, menghantar mesej kepada kami secara atas talian yang akan kami jawab dengan segera.