Pentadbiran Harta Muslim – Peguam Keluarga

shutterstock_319738184-1024x638

Peguam Muslim (Dengan atau Tanpa Surat Wasiat) dan Prosesnya

Dalam proses probet Islam, seorang yang telah meninggal dunia di Singapura dan adalah seorang Muslim, wakil peribadinya harus membuat permohonan di Mahkamah Keadilan Keluarga untuk mendapatkan Surat Probet dan Surat Pentadbiran. 

Mahkamah Syariah di Singapura tidak menangani permohonan Surat Probet dan Surat Pentadbiran.

Adakah Akta Pembagian Harta Pusaka Berlaku Untuk Harta Pusaka Seorang Muslim yang Telah Meninggal Dunia?

Akta Pembagian Harta Pusaka tidak berlaku untuk Harta Pusaka seorang Muslim yang meninggal dunia tanpa meninggalkan Wasiat. 

Di Singapura, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam terpakai bagi Harta Pusaka seorang Muslim yang telah meninggal dunia. Pembahagian Harta Pusaka Mati tersebut akan ditentukan mengikut undang-undang Syariah ‘Faraid’ di mana sesiapa meninggal dengan atau tanpa wasiat sebelum kematian. 

Undang-undang Faraid menentukan siapa penerima (pasangan, ibu bapa, anak-anak, adik beradik, makcik / pakcik dll) di bawah Harta Pusaka dan jumlah bahagian yang setiap penerima layak terima dari Harta Pusaka tersebut. 

Adakah Akta Pembagian Harta Pusaka Berlaku Untuk Harta Pusaka Seorang Muslim? Bagaimana Saya Tahu Siapa Yang Layak Menerima Harta Pusaka Milik Seseorang yang meninggal?

Mahkamah Syariah akan mengeluarkan ‘Sijil Pewarisan’ yang mengandungi maklumat tentang penerima yang layak mewarisi Harta Pusaka orang yang meninggal menurut undang-undang Faraid, serta nisbah yang diperuntukkan kepada setiap penerima dari Harta Pusaka orang yang meninggal. 

Sila layari laman web Mahkamah Syariah di https://www.syariahcourt.gov.sg/ untuk membuat permohonan bagi mendapatkan Sijil Pewarisan.

Sijil Pewarisan memberikan panduan kepada pembaca Wasiat dan pentadbir mengenai pembahagian yang betul bagi harta si Mati mengikut undang-undang Syariah. 

Mahkamah Keadilan Keluarga memerlukan Sijil Pewarisan untuk dikemukakan ketika membuat permohonan bagi Surat Probet dan Surat Pentadbiran. Oleh itu, anda perlu mendapatkan Sijil Pewarisan dari Mahkamah Syariah dahulu sebelum membuat permohonan kepada Mahkamah Keadilan Keluarga bagi mendapatkan Surat Probet dan Surat Pentadbiran. 

DAPATKAN SESI PERUNDINGAN PERCUMA HUBUNGI KAMI

Mahkamah mana yang akan mendengar kes saya jika saya ingin membantah tentang maklumat waris dalam Sijil Pewaris?

Mahkamah sivil akan mendengar kes tersebut jika anda ingin membuat tuntutan bahawa pemilik hak di atas harta pusaka yang dinyatakan dalam Sijil Pewaris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah adalah salah.

Siapakah yang berhak menerima harta pusaka si mati jika beliau meninggal dunia tanpa ada waris Faraid?

Jika si mati meninggal dunia tanpa ada pasangan, anak, ibubapa, adik-beradik dan saudara-mara yang lain, harta pusaka si mati akan diberikan kepada Baitumal.

Baitumal adalah organisasi yang bertindak sebagai wakil bagi orang Islam. Di Singapura, Majlis Ugama Islam Singapura (‘MUIS’) mengarahkan ‘baitumal’ dan MUIS akan menerima keseluruhan harta pusaka si mati jika beliau tidak mempunyai sanak-saudara yang masih hidup.

Apakah yang perlu anda lakukan apabila seorang Muslim meninggal dunia?

Jika si mati meninggalkan surat wasiat dan dia adalah seorang Muslim, sebelum memfailkan permohonan untuk Lesen Probet di Mahkamah Keadilan Keluarga:

Sebagai contoh, jika Si Mati telah menyatakan dalam Surat Wasiatnya bahawa dia ingin Harta Pusaka seluruhnya diagihkan secara sama kepada semua waris faraid, semua waris tersebut harus bersetuju. Jika sesiapa daripada waris tidak bersetuju, Surat Wasiat itu menjadi tidak sah. Harta Pusaka akan diagihkan kepada para waris faraid mengikut jumlah bahagian yang mereka layak terima di bawah undang-undang Faraid. Anda kemudiannya perlu memohon untuk Lesen Pentadbiran atas dasar Surat Wasiat itu tidak sah.

Jika Si Mati meninggal dunia tanpa menyimpan surat wasiat, sebelum memohon Surat Kuasa Pengurusan Harta Pusaka:

Anda perlu sekurang-kurangnya 2 orang pentadbir jika terdapat seorang waris di bawah umur 21 tahun. Anda boleh mempunyai maksimum 4 orang pentadbir untuk satu Harta Pusaka. Seseorang yang muflis tidak boleh menjadi pentadbir kecuali mendapat izin daripada mahkamah.

DAPATKAN SESI PERUNDINGAN PERCUMA HUBUNGI KAMI

Undang-undang Syariah tentang pembahagian Harta Pusaka seorang Muslim yang telah meninggal boleh menjadi rumit kerana terdapat situasi di mana undang-undang sivil tentang pewarisan bertentangan dengan Undang-undang Islam tentang pewarisan. Oleh itu, adalah penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang tepat sebelum menyediakan Wasiat atau sebelum mengambil langkah-langkah dalam menangani Harta Pusaka seorang Muslim.

Tags:
Picture of Mohammad Rizuan

Mohammad Rizuan

Rizuan mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan pelbagai bidang praktik termasuk tetapi tidak terhad kepada Litigasi Sivil dan Jenayah, Litigasi Keluarga dan Perceraian Syariah.

Nikmati Ketenteraman Hati dengan Syariah Law Firm - Rakan Teguh Anda dalam Hal Ehwal Undang-Undang Islam

Di Syariah Law Firm, kami memahami kepentingan mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam urusan undang-undang anda.

Berkongsi dengan kami mengenai perkara perceraian undang-undang Syariah hari ini.

Jika anda ingin mengetahui bagaimana kami dapat membantu anda dalam proses perceraian Syariah di Singapura, sila hubungi pasukan kami yang mesra hari ini. Anda boleh berbuat demikian dengan menelefon kami terus di (+65) 9711 8078 atau jika anda lebih suka, menghantar mesej kepada kami secara atas talian yang akan kami jawab dengan segera.