Pertikaian Kewangan di Mahkamah Syariah untuk Harta Sepencarian

court-hammer-books-judgment-law-concept

Pertikaian Kewangan dalam Mahkamah Syariah

 

Pertikaian kewangan dalam hal harta sepencarian hanya diselesaikan di mahkamah syariah bagi umat Islam. Semua pertikaian kewangan lain akan ditangani di mahkamah sivil. Pentingnya, pelbagai aset yang diperolehi selepas perkahwinan boleh menjadi harta sepencarian. Ini termasuk wang di bank, akaun CPF, insurans dan hartanah sama ada atas nama bersama atau tunggal. Walaupun aset tersebut tidak didaftarkan atas nama bersama, ia masih boleh dianggap sebagai harta sepencarian.

Terdapat banyak perkara yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah apabila membahagikan harta sepencarian. Berikut adalah beberapa contoh:

Anda boleh melihat Seksyen 52(8) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam yang menyenaraikan perkara berikut sebagai faktor-faktor:

(8) Adalah menjadi tanggungjawab Mahkamah dalam memutuskan sama ada untuk menggunakan kuasanya mengikut subseksyen (7) dan, jika ya, bagaimana caranya, untuk mempertimbangkan semua keadaan kes, termasuk perkara-perkara berikut:

(a) sejauh mana sumbangan yang dibuat oleh setiap pihak dalam wang, harta atau kerja-kerja untuk mendapatkan, meningkatkan atau mengekalkan harta tersebut;

(b) apa-apa hutang yang masih belum dibayarkan atau tanggungan yang diambil oleh mana-mana pihak bagi kepentingan bersama mereka atau bagi kepentingan mana-mana anak mereka;

DAPATKAN SESI PERUNDINGAN PERCUMA HUBUNGI KAMI

(c) keperluan kanak-kanak (jika ada) pihak-pihak berkenaan;

(d) sejauh mana sumbangan yang dibuat oleh setiap pihak untuk kebajikan keluarga, termasuk menjaga rumah atau mengurus keluarga atau saudara tua atau dependan mana-mana pihak tersebut;

(e) apa-apa perjanjian antara pihak-pihak itu mengenai pemilikan dan bahagian harta yang dibuat dengan niat untuk perceraian;

(f) tempoh penggunaan tanpa bayaran atau manfaat lain yang dinikmati oleh salah satu pihak dalam rumah tangga bersama, mengecualikan pihak lain;

(g) bantuan atau sokongan yang diberi oleh salah satu pihak kepada pihak lain (sama ada dalam bentuk material atau bukan), termasuk bantuan atau sokongan yang membantu pihak tersebut dalam menjalankan pekerjaan atau perniagaannya;

(h) pendapatan, keupayaan untuk memperoleh pendapatan dan sumber kewangan lain yang dimiliki oleh setiap pihak pada masa depan yang dapat diramalkan;

(i) keperluan, tanggungjawab dan tanggungan kewangan yang dimiliki oleh setiap pihak pada masa depan yang dapat diramalkan;

(j) taraf hidup yang dinikmati oleh keluarga sebelum perkahwinan berpecah;

(k) umur setiap pihak dan tempoh perkahwinan;

(l) kekurangan fizikal atau mental mana-mana pihak;

(m) nilai kepada mana-mana pihak dari faedah tertentu (sebagai contoh, pencen) yang, akibat daripada perceraian atau pembatalan perkahwinan, pihak tersebut akan kehilangan peluang untuk memperolehnya.

Tiada anggapan bahawa harta sepencarian akan dibahagikan secara sama rata. Ia penting untuk ingat bahawa dalam perkahwinan pendek tanpa anak, isteri mungkin hanya layak mendapat mutaah dan nafkah iddah sahaja dan tidak akan mendapat bahagian yang lebih tinggi dari rumah tersebut. Ia kemungkinan akan bergantung kepada sumbangan langsung, yang bermaksud jika anda membayar 30% untuk rumah, anda akan mendapat 30% daripada keuntungan.

Mutaah juga bergantung kepada gaji suami secara amnya. Mutaah bukanlah ukuran perbelanjaan harian kita. Ia seperti hadiah. Secara amnya, jika seorang lelaki mendapat 3 ribu dolar sebulan, mutaah mungkin di antara 4 hingga 5 dolar sehari.

Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, perlu diingat bahawa beberapa aset yang dibeli sebelum perkahwinan boleh dianggap sebagai harta sepencarian tertakluk kepada syarat-syarat tertentu.

Sila hubungi peguam untuk nasihat terperinci. 

DAPATKAN SESI PERUNDINGAN PERCUMA HUBUNGI KAMI

Tags:
Picture of Mohammad Rizuan

Mohammad Rizuan

Rizuan mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan pelbagai bidang praktik termasuk tetapi tidak terhad kepada Litigasi Sivil dan Jenayah, Litigasi Keluarga dan Perceraian Syariah.

Nikmati Ketenteraman Hati dengan Syariah Law Firm - Rakan Teguh Anda dalam Hal Ehwal Undang-Undang Islam

Di Syariah Law Firm, kami memahami kepentingan mempertahankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam urusan undang-undang anda.

Berkongsi dengan kami mengenai perkara perceraian undang-undang Syariah hari ini.

Jika anda ingin mengetahui bagaimana kami dapat membantu anda dalam proses perceraian Syariah di Singapura, sila hubungi pasukan kami yang mesra hari ini. Anda boleh berbuat demikian dengan menelefon kami terus di (+65) 9711 8078 atau jika anda lebih suka, menghantar mesej kepada kami secara atas talian yang akan kami jawab dengan segera.